• Sataako vai paistaako? Tarkista Merisäästä!
  • Sataako vai paistaako? Tarkista Merisäästä!

Ilmasto

Ilmasto saadaan selville, kun tehdään pitkän ajan kuluessa säännöllissiä säähavaintoja.

Ilmasto muuttuu maapallolla koko ajan ja extreme ilmastojen vaihtelut voivat aiheuttaa vakaviakin luonnonkatastrofeja. Auringon nousu- ja laskuaikoina ilmoitetaan kyseiselle paikkakunnalle lasketut arvot. Mahdolliset pienet erot muihin auringon nousu- ja laskuaikoja määritteleviin lähteisiin voivat johtua siitä, että nousu- ja laskuaikojen laskemiseen on olemassa useita tähtitieteellisiä kaavoja. Eroja voi syntyä laskennassa käytettyjen koordinaattipisteiden eron mukaan.